Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · 2019 Blanchard Varsity Track – Bethany Twilight TM